.......... สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 54150  โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5458-1258 ............
. . . . . เ ท ศ บ า ล ตำ บ ล บ้ า น ปิ น. . . . .  
 

СͺҤ Ѵ Ѵҧ
.. 2559
ЪѹѺ͹ () ѡҹȺ 28 .. 59
    СȺŵӺźҹԹ ͧ ἹûԺѵԡèѴͨѴҧ Шӻ 2560 7 .. 59